Škola - Delitelnosť čísel - Násobky 2

Vyznač násobky 2

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 2, ostatné čísla nie.