Škola - Delitelnosť čísel - Násobky 3

Vyznač násobky 3

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 3, ostatné čísla nie.