Škola - Delitelnosť čísel - Násobky 4

Vyznač násobky 4

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 4, ostatné čísla nie.