Škola - Delitelnosť čísel - Násobky 5

Vyznač násobky 5

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 5, ostatné čísla nie.