Škola - Delitelnosť čísel - Násobky 6

Vyznač násobky 6

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 6, ostatné čísla nie.