Škola - Sčítanie a odčítanie - Sčítanie a odčítanie do 200

Sčítaj a odčítaj príklady do 200. Sčítanie a odčítanie se strieda náhodne.

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy: